Aby ste zo svojho umelého povrchu mali čo najväčší úžitok, jeho pokládku by mali vykonať profesionáli, ktorí pri svojej práci dodržiavajú presne určené postupy. Práve z tohto dôvodu túto službu ponúkame priamo cez našu spoločnosť alebo cez doporučenú sieť schválených inštalatérov umelých povrchov. V oboch prípadoch vám ponúkame naše odborné poradenstvo priamo na mieste pokládky, a to počas aj po inštalácii, aby sme tak zaistili vašu maximálnu spokojnosť.

Firma Poly-Slovakia úzko spolupracuje s dodávateľmi špecializovaných lepidiel, aby bolo zaručené, že všetky styčné plochy sú pevne spojené. Výber vhodných materiálov pre výplň je nemenej dôležitý. Vysoká pozornosť venovaná týmto faktorom má zaručiť, aby umelý povrch zodpovedal štandardom určeným v testoch. Vizuálna kontrola dokončeného umelého povrchu môže byť podporená nezávislými testmi sily spojenia styčných plôch a ďalšími testmi, ktoré skúmajú športové vlastnosti povrchu ako odval alebo odraz lopty.